CAQ là nhà Phân Phối hàng đầu Việt Nam các dòng sản phẩm thuộc hệ cơ điện M&E và HVAC cho các dự án tại Việt Nam và các nước trong Khu Vực.